In trang này

Chương trình Pre-Master tại Florida

Đại học Florida Atlantic (FAU)– Thành phố Boca Raton- Bang Florida- Hoa Kỳ- bắt đầu tuyển sinh cho PRE-MASTER (PMP) kể từ kỳ Tháng 8/2015!

Chương trình PMP tại FAU kéo dài 2 học kỳ bao gồm các chuyên ngành Kinh doanh, Kinh tế, Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật và Khoa học. Yêu cầu đầu vào của chương trình Pre-Master cần có Sơ yếu lý lịch, bài Tự luận và điểm bình quân tương đương GPA 2.5 trở lên. Chương trình PMP không yếu cầu cần có GMAT hoặc GRE khi đăng ký học PMP tại FAU.

Hiện đang có chương trình học bổng cũng như chương trình bonus hấp dẫn $750 cho mỗi một học sinh nhập học khóa chính tại FAU cho kỳ nhập học Tháng Năm hoặc Tháng Tám 2015!

Vui lòng xem thông tin đính kèm để biết thêm chi tiết.