In trang này

Học bổng chương trình Dự bị Đại học của CQUni

Chương trình Dự bị Đại Học của trường CQUniversity Australia đang áp dụng học bổng cho khoá Tiếng anh để vào thẳng chương trình Dự bị Đại học của kỳ 2 năm 2015 (bắt đầu vào ngày 13/7/2015). Học bổng 50% cho khoá học Tiếng Anh 10 tuần, sẽ được áp dụng cho 20 học sinh nhận offer từ trường CQU để theo học chương trình Dự bị Đại Học.
Điều kiện nhập học và chi tiết chương trình Dự bị Đại học tại CQU như sau: