In trang này

Học bổng Đại học của CQUni

Trong năm 2015, Đại học Central Queensland (CQU) có học bổng tới 20% cho toàn bộ khóa học Cử nhân và Thạc sĩ của sinh viên. Yêu cầu: sinh viên cần đạt ít nhất 75% GPA của bậc học trước đó.

 CQU còn cung cấp chương trình học dự bị Đại học dành cho học sinh đã hoàn thành xong chương trình lớp 11 tại Việt  Nam. Khi học sinh đăng ký học Dự bị và ĐH cùng lúc, học sinh sẽ được Miễn phí đặt cọc chương trình ĐH, màvẫn được hưởng visa ưu tiên và thời lượng visa dài hạn cấp cho cả hai khoá (tương đương 4 năm).

Miễn chứng  minh tài chính đối với học sinh/sinhv iên tại khu vực Hà Nội và HồChí Minh (dựa trên giấy khai sinh).
Đại học Central Queensland có cơ sở chính tại Bang Queensland, ngoài ra còn có cơ sở tại Melbourne, Sydney.