In trang này

Học Bổng Phoenix 2017 và 2018

Trường Phoenix Academy chuyên cung cấp các khóa học anh văn học thuật cho sinh viên quốc tế tại thành phố Perth, Bang Tây Úc. Trường đang có học bổng cho sinh viên quốc tế đăng ký nhập học trong năm 2017 và 2018.